NOVENA DA VIRXE DOS MILAGRES

Está a piques de comezar a novena á Virxe. Dende o día 30 de agosto ata o 7 de setembro. Tódolos horarios se poden comprobar na imaxe de arriba e tamén na páxina web do santuario: http://www.santuariomilagros.com/